Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Αγώνας για τα αυτονόητα

Εργασία στα Κοινωφελή, παραμένει μετέωρο το καθεστώς για τις άδειες


ΟΑΕΔ Κοινωφελή Προγράμματα
Αναπαράσταση της ωφέλειας των Προγραμματων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
Επιχείρηση αναζήτησης των λόγων της μεγάλης καθυστέρησης από το Υπουργείο Εργασίας, να δώσει απάντηση για το καθεστώς των αδειών στους εργαζόμενους στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας σε Επιβλέποντες Φορείς. Τι κι αν έχει παρέλθει η μισή διάρκεια των πεντάμηνων προγραμμάτων, τι κι αν έχουν περάσει 5 εβδομάδες από το έγγραφο που έστειλε ο ΟΑΕΔ σχετικά με αυτό το θέμα, τι κι αν οι κινητοποιήσεις διαδέχονται η μία την άλλη.
Έγγραφο ΟΑΕΔ με αριθμό πρωτοκόλλου 10076
Το ερώτημα για τις διατάξεις που αφορούν ωφελούμενους..
Συγκεκριμένα ο ΟΑΕΔ μετά από τις έντονες διεκδικήσεις και ερωτήσεις για την αναγνώριση των διατάξεων περί αδειών στους εργαζόμενους στα κοινωφελή, και σε μια προσπάθεια αποφυγής των ευθυνών που του αναλογούν, είχε αποστείλει στις 4 Φεβρουαρίου έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 10076, προς τη Διεύθυνση Όρων Εργασίας  της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με θέμα «Διατάξεις που αφορούν ωφελούμενους στο πλαίσιο των προγραμμάτων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς«. Όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Ως εκ τούτου θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν οι ωφελούμενοι υπάγονται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (και επομένως έχουν δικαιώματα όπως είναι ενδεικτικά, η κανονική άδεια, η αναρρωτική άδεια, το μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας ή τέκνου)«.
Όταν αναφέραμε πως η διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφεύγει τις ευθύνες της, στην πραγματικότητα εννοούμε πως έχει φροντίσει να πάρει και συγκεκριμένη στάση και έχει επιλέξει να ερμηνεύσει μονομερώς τη διάταξη για τα κοινωφελή, δεδομένου πως 2 -3 μήνες τώρα έχει στερήσει την ισχύ των αδειών και λοιπές διατάξεις.
Όλος ο κακός χαμός έχει δημιουργηθεί με το περιβόητο κατά παρέκκλιση και λοιπές διατυπώσεις της Κ.Υ.Α.  με ΘΕΜΑ: “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ” (Αριθμ. Πρωτ: 3.24641/Οικ.3.1574/26.8.2013), όπου στην παράγραφο 8.3 αναφέρονται:
Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη- εργαζόμενου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που θα προσληφθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και β) σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.
Επίσης επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μικτή ασφάλιση ΕΤΕΑ) και το οποίο για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 258,00 € και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 225,00€.
Ο ΟΑΕΔ εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή ή αμοιβή στα απασχολούμενα πρόσωπα.
Όπως φαίνεται το κατά παρέκκλιση αναφέρεται στις αμοιβές και τις παροχές και πουθενά δεν αναφέρεται πως καταλύεται ευρύτερα η εργατική νομοθεσία. Άλλωστε αν συνέβαινε το τελευταίο, με βάση ποιο καθεστώς υπολογίζεται σε αυτά τα προγράμματα το ωράριο, το πενθήμερο, οι αργίες κτλ; Υπάρχει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που τα καθορίζει από το μηδέν αυτά; Από τη στιγμή λοιπόν που επιλέγεται (από τον ΟΑΕΔ) να εφαρμόζει μερικώς διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, έχει κύρια την ευθύνη της ερμηνείας, κοπτοραπτικής και της μέχρι στιγμής στέρησης των αδειών.
Επιπλέον είναι τραγελαφικό να έχουν δοθεί άδειες με αφορμή κοπές πίτας (μη ξεχνάμε πως η έναρξη των προγραμμάτων είχε γίνει αρχή της χρονιάς) και ταυτόχρονα να δηλώνουν στους εργαζόμενους που αρρώστησαν και λείψανε από την εργασία, πως υποχρεώνονται να στερηθούν το ή τα ημερομίσθια επειδή δε δικαιούνται άδεια ασθενείας. Γίνεται σαφές πως επιλέγουν από τη μια την αναβίωση πελατειακών σχέσεων και των παραγωγικών «κίνητρων» με αντάλλαγμα την ελαστικότητα των προϊσταμένων και τη κάλυψη ημερών απουσίας, ενώ από την άλλη επιλέγουν να εμφανίζουν δημόσια τους όρους εργασίας σε αυτά τα προγράμματα ως ειδικά καθεστώτα στερημένων και περιορισμένων δικαιωμάτων.
Πως άραγε προκύπτει το κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών, που έχει αναστατώσει τόσο για τα βασικά και αυτονόητα; Η απάντηση έχει να κάνει με τη φυσιογνωμία της χρηματοδότησης αυτών των προγραμμάτων. Προκύπτει λοιπόν, από κονδύλια του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χρήματα των λαών της Ευρώπης), όπου με μια λογιστική αντίληψη αντιμετώπισης των ανέργων ως νούμερα και κατά κεφάλι, αποφασίζεται το πλήθος που θα υπαχθεί στη χρηματοδότηση, οπότε και προκύπτουν αναλόγως οι τελικές αποδοχές (μη ξεχνάμε το όχι μεγαλύτερο από). Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση από πλευράς ΟΑΕΔ που ακούστηκε στη κινητοποίηση της ΠΟΕ – ΟΤΑ (30/01/2014), πως θα μπορούσε να εντασσόταν λιγότεροι ωφελούμενοι στα προγράμματα και να είχαν αξιοπρεπής αποδοχές… Επομένως ενώ κατά παρέκκλιση κλέβουν από τους εργαζόμενους στα κοινωφελή το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα ειδικότητας, τριετίας κά, η όρεξή τους δε σταματά εκεί αλλά καταστρατηγούν και το καθεστώς των αδειών.
Από τις 4 Φλεβάρη έχει περάσει πάνω από μήνας και το Υπουργείο ακόμα να απαντήσει. Σε μια διάθεση «ειλικρίνειας» από πλευράς ΟΑΕΔ στη κινητοποίηση της 27/02/2014, αναφέρθηκε πως επειδή η γνωμοδότηση θα ήταν αρνητική, ζήτησαν να το ξανασκεφτούν και να το κοιτάξουν καλύτερα… από ότι φαίνεται το δικαίωμα στις άδειες θέλουν είτε και επισήμως να το στερήσουν όσο το δυνατό το αργότερο και κατά τη λήξη των προγραμμάτων αποφεύγοντας όσο το δυνατό τις αντιδράσεις, είτε να το μετατρέψουν σε εκλογικό χαρτί ενόψει των επικείμενων εκλογών.
Εργασία στα Κοινωφελή
Κινητοποίηση στον ΟΑΕΔ Αλίμου
Πέρα του συγκεκριμένου καυτού θέματος για τους εργαζόμενους στα κοινωφελή, έχει καλεστεί νέα κινητοποίηση για τη Τρίτη 18/03 στα κεντρικά του ΟΑΕΔ στον Άλιμο, από τη Συνέλευση ανέργων/εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία και στα προγράμματα ΟΑΕΔ/ΕΣΠΑ, Σωματεία, συνελεύσεις εργαζομένων – ανέργων, συνελεύσεις γειτονιών, μιας και οι όποιες δεσμεύσεις είχαν δοθεί κατά την προηγούμενη δυναμική κινητοποίηση έχουν παραμείνει στα χαρτιά και στα αυτιά του Διευθυντή της Γραμματείας Διοίκησης κ. Στασινό Γκούνη, ο οποίος έκπληκτος ενημερωνόταν στην τρίωρη παρέμβαση για τις συνθήκες και τις αυθαιρεσίες που υπομένουν οι εργαζόμενοι και για τα αιτήματά τους.
Η μόνη απάντηση – διευθέτηση που έγινε ήταν η εγκατάσταση μιας επιπλέον κολόνας με κάμερα στην είσοδο του κτιρίου!
  • Για τις άδειες, αναμένουμε…
  • Για την παύση – απόλυση εργαζόμενων που δε δέχτηκαν να εργαστούν σε αντικείμενο εργασίας άσχετο με την ειδικότητά τους, αναμένουμε…
  • Για την καταγραφή των εργαζόμενων ως λοιπούς υπάλληλους γραφείου άσχετα με την θέση και ειδικότητα πρόσληψής τους, αναμένουμε…
  • Για τη στέρηση ημερομισθίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ, όπου πρώτα προσέλαβαν τον κόσμο και έπειτα τους ζήτησαν επιπλέον χαρτιά που απαιτούσαν μέρες να εκδοθούν, αναμένουμε…
  • Για τους επιβλέποντες φορείς που δεν είναι τακτικοί στην αποστολή των καταστάσεων και καθυστερούν αδικαιολόγητα τις πληρωμές,  αναμένουμε…

Δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους τα καλέσματα:
Συνέλευση ανέργων/εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Πηγή: παντιέρα αντικαπιταλιστική ενημέρωση
http://www.pandiera.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου